זכיינים - אגז EGZ

מעוניין לצמוח כזכיין ברשת שלנו?

מצויין, חשוב לנו שתדע:

כל מועמד לזכיון מחוייב לעבוד בסניף שייקבע ע"י הרשת, בכל תפקיד ובשכר מלא. במהלך תקופה זו, נבחן יחד את פוטנציאל ההצלחה העתידית שלנו.

נשמח להכיר אותך לעומק, לכן חשוב לנו שתמלא את הטופס במלואו: